AAPI CHARITABLE FOUNDATION – BOARD MEMBERS

AAPI-CF BOARD MEMBERS

SURENDRA K. PUROHIT, MD

CHAIR

AJEET R. SINGHVI, MD

VICE CHAIR

ASHOK B. JAIN, MD

SECRETARY

RAVINDRA R. JAHAGIRDAR, MD

TREASURER

CHANDER KAPASI, MD

PAST CHAIR

RAGHAVENDRA R. VIJAYNAGAR, MD

ADVISOR

KRISHAN K. AGGARWAL, MD

ADVISOR

V.K. RAJU, MD

ADVISOR

NICK SHROFF, MD

ADVISOR

—————

DIRECTORS

—————

VANDANA AGARWAL, MD

RADHU AGRAWAL, MD

JAGAN AILINANI, MD

YASHPAL ARYA, MD

BHARAT BARAI, MD

RAJ BHAYANI, MD

LOKESH EDARA, MD

VIMAL GOYLE, MD

RAKESH C. GUPTA, MD

SURESH C. GUPTA, MD

SAMEER KAPASI, MD

SAI KOLLA, MD

SATISH MAHNA, MD

PREM MENON, MD

BHIMSEN RAO, MD

SANKU RAO, MD

RANGA REDDY, MD

ANJANA SAMADDER, MD

JAYESH SHAH, MD

SHASHI S. SHAH, MD

UDAYA SHIVANGI, MD

PATRON TRUSTEES


Dr. Ashok Agarwal

Dr. Krishan Aggarwal

Dr. Madhu Aggarwal

Dr. Radhu Agrawal


Dr. Jagan Ailinani

Dr. Yashpal Arya

Dr. Raj Bhayani

Dr. Lokesh Edara


Dr. Sanat Gandhi

Dr. Santosh Garg

Dr. Ram Garg

Dr. Anupama Gotimukula


Dr. Vimal Goyle

Dr. Rakesh C. Gupta

Dr. Suresh C. Gupta

Dr. Vivek Gupta


Dr. Ashok B. Jain

Dr. Sanjay Jain

Dr. Ravi Jahagirdar

Dr. Sudhakar Jonnalagadda


Dr. Chander Kapasi

Dr. Onaly Kapasi

Dr. Sameer O. Kapasi

Dr. Vijay N. Koli


Dr. Gopalakrishnan Parakkat

Dr. Sharad Lakhanpal

Dr. Satish Mahna

Dr. Shakti Ava Mahapatra


Dr. Navin Mehta

Dr. Prem Menon

Dr. Narinder K. Monga

Dr. Naresh Parikh


Dr. Sudhir Parikh

Dr. Kiran C. Patel

Dr. Natverlal Patel

Dr. H. N. Ramaprakash


Dr. Surendra K. Purohit

Dr. Sugandha Purohit

Dr. V.K. Raju

Dr. Sheedhar Rakesh


Dr. Bhimsen S. Rao

Dr. Pulipaka B. Rao

Dr. Sanku S. Rao

Dr. Ranga V. Reddy


Dr. Suresh Reddy

Dr. Sajani Shah

Dr. Jayesh Shah

Dr. Shashi S. Shah


Dr. Brahma Sharma

Dr. Sukh Dev Sharma

Dr. Nick Shroff

Dr. Ajeet R. Singhvi


Dr. Mamta Singhvi

Dr. Mangai Sivakumar

Dr. Ashish Tayal

Dr. Pranay Vaidya


Dr. Raghavendra R. Vijayanagar

Dr. Sameera K. Mahendru, JD, MA

Dr. Rajendra K. Bansal

Dr. Vani Krishna Nader


Dr. Syed E. Ahmed

AAPI-ESSEX

AAPI-Queens & Long Island

Georgia Association of Physicians


Indian Physicians of Florida

Indian Physicians of Florida

Raymond James

Signature American Financial


Central Florida Association of Physicians from the Indian Sub-Continent: CAPI (DOSA-Florida)

Indian American Urological Association

Lady Hardinge Medical College Alumni Assoc. of N.A.

Texas Indian Physicians Society TIPS-SW Chapter


Dr. Indravadan Pandit

Dr. Sarjit Singh